ZLATNI DUKAT Agencija

PIB: 106821853
MATIČNI BROJ: 62299576
AGENCIJA NIJE U SISTEMU PDV
BROJ RAČUNA: 160-0000000344374-04

NAŠ TIM

Nesumnjivo je da uspeh u dosadašnjem poslovanju agencija uveliko duguje vrednom radu i zalaganju svojih radnika.
tim
radnik
Andjela Kričković
knjigovodja
radnik
Zorica Djurković
knjigovodja
radnik
Ana Peković
administrator
radnik
Biljana Josipović
"spoljni momak" :)