ZLATNI DUKAT Agencija

PIB: 106821853
MATIČNI BROJ: 62299576
AGENCIJA NIJE U SISTEMU PDV
BROJ RAČUNA: 160-0000000344374-04
Agencija vrši sledeće knjigovodstvene usluge: